Page Visited: 124
0 0
Read Time:57 Second
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดการเสวนา “การเตรียมความพร้อมของบุคลากร หาก มทร.อีสาน ได้ออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ณ ห้องประชุมมงคลประดู่ อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย – เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดการเสวนา “การเตรียมความพร้อมของบุคลากร หาก มทร.อีสาน ได้ออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ณ ห้องประชุมมงคลประดู่ อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย – เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
โดยมี ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติร่วมรับฟัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรับฟัง จำนวนมาก ทั้งในห้องประชุม และผ่านการถ่ายทอดสด
จากเพจ facebook : สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน