สภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ข่าวสภาคณาจารย์ฯ

กิจกรรมสภาคณาจารย์ฯ
วีดีโอ

จำนวนผู้เข้าชม

Log In

ปฎิทินกิจกรรม

ธันวาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

FACEBOOK PAGE

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ ดีอุดม

ประธานสภาคณาจารย์เเละข้าราชการ

เว็บไซต์ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
 1. ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
 2. ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
 3. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 4. สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 6. สภาคณาจารย์และบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 7. สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 8. สภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 9. สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 10. สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 11. สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 12. สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
 13. สภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา
 14. สภาคณาจารย์และพนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

15. สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16. สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
17. สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
18. สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
19. สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20. สภาคณาจารย์สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
21. สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ
22. สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
23. สภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24. สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25. สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม
26. สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
27. สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
28. สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี