โครงการเพิ่มพูนศักยภาพคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ

โครงการเพิ่มพูนศักยภาพคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ และคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาคณาจารย์และข้าราชการ วันที่ 28 – 31 พฤษภาคม 2554 ณ โคโคนัท บีช รีสอร์ท เกาะช้าง จังหวัดตราด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินกิจกรรม