การประชุมสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง

โครงการประชุมสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมแมนดาริน เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินกิจกรรม