ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น แห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2562 (รอบแรก)

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 นำโดย อ.ดร.โสภิดา สัมปัตติกร ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิตยา พัดเกาะ อ.ดร.ปฐมาภรณ์ ชัยกุล อ.อัญชลี วีรชัยสันติกุล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น แห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2562 (รอบแรก) ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินกิจกรรม