กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 32 "บางแสนเกมส์"

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 32 "บางแสนเกมส์" ระหว่างวันที่ 1 - 8 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี มีบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหลายประเภท ซึ่งผลการแข่งขัน คือ มทร.อีสานคว้าเหรียญทอง จำนวน 5 เหรียญ เหรียญเงินจำนวน 4 เหรียญ และเหรียญทองแดง จำนวน 2 เหรียญ รายละเอียดทั้งหมดดังนี้ ดูผลการแข่งขันทั้งหมด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินกิจกรรม