ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ นายสมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์ อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้ง มหาวิทยาลัย นครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินกิจกรรม