อนุมัติจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญครั้งที่ 1/2553

อนุมัติจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญครั้งที่ 1/2553

การจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมลีลาวดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เวลา 09.00 -16.30 น.  ดังวาระที่แนบมานี้ ขอเชิญอาจารย์  ข้าราชการ บุคลากร ทุกท่าน ฝากความคิดเห็นหรือเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ ได้กับคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ทุกท่าน    ตามรายชื่อกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการดังแนบค่ะ  สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงค์      http://www.4shared.com/file/Yz7DTeHg/senate_002001.html

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินกิจกรรม