อนุมัติจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญครั้งที่ 2/2553

อนุมัติจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยสามัญครั้งที่ 2/2553

การจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2553 ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม  2553 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ดังวาระที่แนบมานี้ ขอเชิญอาจารย์  ข้าราชการ บุคลากร ทุกท่าน ฝากความคิดเห็นหรือเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ ได้กับคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ทุกท่าน    รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ที่แนบค่ะ  [ http://www.4shared.com/file/PkEPP8Cf/00253_02_.html ]

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินกิจกรรม