รับรองผลการคัดเลือกคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาคณาจารย์ฯ

รับรองผลการคัดเลือกคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาคณาจารย์ฯ

ตามประกาศสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่องหน้าที่กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากตัวแทนเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ให้มีคณะอนุกรรมการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสภาคณาจารย์และข้าราชการจำนวน ๖ ท่าน ดังนั้นทางกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการคัดเลือกคณะอนุกรรมการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ดูผลการคัดเลือก

ไฟล์แนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินกิจกรรม