คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ประจำวิทยาเขตสกลนคร ประจำวิทยาเขตสุรินทร์ และประจำศูนย์กลาง มทร.อีสาน
ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินกิจกรรม