ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์ฯแทนตำแหน่งที่ว่างก่อนครบวาระ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์ฯแทนตำแหน่งที่ว่างก่อนครบวาระ
 ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินกิจกรรม