Page Visited: 153
1 0
Read Time:32 Second

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประจำวิทยาเขต อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา