ข่าวสภาคณาจารย์ฯ

5
วันที่ 19 มีนาคม 2565 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร … มทร.อีสาน เจ้าภาพจัดการประชุมที่ประ…
165122688_826203821318414_5818187701640810688_n
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดการเสวนา “การเตรียม … มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จั…
live cover – edit-01
การเตรียมความพร้อมของบุคลากร หาก มทร.อีสาน ได้ออกเป็นมห … ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา “…
150904516_811520606120069_6702947383215691113_o
ประชุม ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 2/2564 ดร.สมชาติ ดีอุดม ป … ประชุม ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 2/256…
132640137_778657242739739_4375643742439686401_o
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน เข้าร่วมสัม … คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ม…
132007843_776513246287472_2171059344598220711_o
คณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ เข้าร่วมรับฟังและรับพรจากท่านอธิ … ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไ…

กิจกรรมสภาคณาจารย์ฯ

ผศ.ดร.สมชาติ ดีอุดม
ประธานสภาคณาจารย์เเละข้าราชการ

FACEBOOK PAGE
ผู้เข้าชม
  • Today's visitors: 0
  • Total visitors : 2,984
  • Total page views: 3,938