เดือน: มีนาคม 2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดการเสวนา “การเตรียมความพร้อมของบุคลากร หาก มทร.อีสาน ได้ออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ณ ห้องประชุมมงคลประดู่ อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย – เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดการเสวนา “การเตรียม …

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดการเสวนา “การเตรียมความพร้อมของบุคลากร หาก มทร.อีสาน ได้ออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ณ ห้องประชุมมงคลประดู่ อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย – เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา “การเตรียมความพร้อมของบุคลากร หาก มทร.อีสาน ได้ออกเป็นมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ” . ในวันที่ 25 มีนาคม 2564

การเตรียมความพร้อมของบุคลากร หาก มทร.อีสาน ได้ออกเป็นมห …

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา “การเตรียมความพร้อมของบุคลากร หาก มทร.อีสาน ได้ออกเป็นมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ” . ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 Read More »

ประชุม ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล อาคารอทิตยาธร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ประชุม ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 2/2564 ดร.สมชาติ ดีอุดม ป …

ประชุม ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล อาคารอทิตยาธร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ Read More »